Nota de informare pentru Clienti

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENTILOR

AGRI ALIANTA S.R.L., (denumita in continuare “Operator”) o societate infiintata in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Afumati, Sos. Bucuresti-Urziceni, nr. 291, Jud. Ilfov, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J/23/200/2015, cod unic de inregistrare 21224140, reprezentata legal prin Administrator dl. Francis Desbonnet, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor), datele dvs. cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare.

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dvs. personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam cititi cu atentie aceasta Nota de informare pentru a intelege modul cum prelucram datele dvs. personale.

 

1. Categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de Operator:

In calitatea dvs. de Client sau potential Client al societatii Agri Alianta S.R.L, denumit in continuare si “Persoana vizata“, va informam in mod expres, prin prezenta Nota de Informare, in conformitate cu articolele 12 si 13 din Regulamentul General UE privind protectia datelor, cu privire la prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal in conditiile descrise in prezenta Nota de Informare.

Operatorul poate prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1.1.            Date cu caracter personal obisnuite precum:

(i) Date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, seria si nr. CI, CNP, e-mail, telefon, Copie CI, semnatura;

(ii) Date referitoare la plata: adresa de facturare, numarul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele si prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decat dvs. daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dvs.);

(iii) Date incluse in dosarul pentru obtinerea creditului bancar: vom colecta datele dumneavoastra din documentele incluse in dosarul pentru obtinerea creditului bancar in cazul in care ne veti solicita sa efectuam demersuri in vederea depunerii dosarului la institutiile financiare pentru obtinerea finantarilor necesare achizitionarii echipamentelor, pentru si in numele dumneavoastra;

(iv) Date privind imaginea: inregistrari video (in incintele noastre unde avem instalate camere de supraveghere video – acolo unde exista, acestea sunt indicate prin semne la vedere);

1.2.            Date cu caracter sensibil:

Nu prelucram date personale speciale care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice si nici date referitoare la starea de sanatate.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal obisnuite si/sau sensibile atunci cand, de exemplu:

-      Solicitati/cumparati sau utilizati oricare dintre produsele noastre;

-      Ne contactati prin diverse canale pentru a solicita informatii in legatura cu produsele noastre (ex. cand navigati pe site si solicitati detalii cu privire la un produs va vom solicita sa ne furnizati numele, adresa de e-mail si numarul de telefon);

-      Atunci cand datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

 

2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre Operator pentru urmatoarele scopuri:

a) Pentru incheierea si executarea Contractului de vanzare si a Contractului de mentenanta: pentru furnizarea echipamentelor si serviciilor pe care le-ati achizitionat de la noi; in vederea realizarii programarilor (la sediu/prin apel telefonic/e-mail);

b) Facturare si relatii cu clientii: pentru a va factura achizitionarea produselor noastre, pentru a va contacta in cazul in care datele de facturare pe care ni le-ati furnizat sunt eronate, pe cale sa expire sau nu putem incasa plata, pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care le puteti avea in legatura cu produsele si serviciile noastre;

c) Prelucrarea si expedierea comenzilor de echipamente, precum si prestarea serviciilor comandate;

d) Informarea cu privire la statusul comenzilor: prin telefon, prin mesaje transmise prin e-mail si/sau SMS;

e) Evaluarea produselor si serviciilor oferite;

f) Marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la produsele si serviciile existente sau noi produse si servicii sau orice alte actiuni de marketing, numai in masura in care dumneavoastra v-ati exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;

g) Abonare la newsletter-ul nostru: cand va abonati la newsletter-ul nostru va solicitam sa ne furnizati adresa de e-mail si numele. In momentul in care va oferiti datele pentru a beneficia de serviciul nostrum de newsletter, datele dvs. sunt utilizate doar in scopul transmiterii de mesaje de marketing direct. Prin actiunile de marketing va tinem la curent cu produsele, serviciile si campaniile noastre, respectand dispozitiile legale in vigoare.

h) Preluarea si solutionarea cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;

i) Arhivarea documentelor care se realizeaza cu privire la relatia dintre dumneavoastra si Operator;

j) Solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor plangeri /petitii la care Operatorul este parte;

k) Gestionarea sistemelor noastre de comunicatii si IT (tehnologia informatiei): gestionarea sistemelor noastre de comunicatii, gestionarea securitatii noastre IT, realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;

l) Indeplinirea obligatiilor noastre legale: indeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, tinerea evidentelor si a altor obligatii pe care legislatia ni le impune.

m) Imbunatatirea produselor si a serviciilor: identificarea potentialelor probleme cu privire la produsele si serviciile noastre existente in vederea imbunatatirii acestora, solutionarea sesizarilor dvs.;

n) Supravegherea spatiilor conform dispozitiilor legale: sistemele de supraveghere video montate pentru supravegherea spatiilor aferente cailor de acces, pentru paza si protectia bunurilor si personalului aflat in acele spatii etc.

  • o) Interesul legitim: de exemplu informarea cu privire la serviciile si produsele noastre sau imbunatatirea acestor servicii, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General UE privind protectia datelor;

In cazul in care Operatorul va decide sa prelucreze datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, indeosebi in baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, respectiv in baza consimtamantului dvs., vi se va transmite o notificare de informare separata, pentru a va permite sa va exprimati consimtamantul expres, in mod liber.

 

3. Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

Operatorul va prelucra datele dvs. cu caracter personal obisnuite in baza urmatoarelor temeiuri:

(i) Executarea unui Contract la care dvs. sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. inainte de incheierea Contractului (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament): pentru a executa un Contract la care dvs. sunteti parte (prin care ne obligam sa va furnizam produsele achizitionate sau sa prestam serviciile noastre).

(ii) Conformarea cu o cerinta legala imperativa (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament): De exemplu cerinte contabile si fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de pastrare a documentelor fiscale/contabile.

(iii) Interesul nostru legitim (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament): De exemplu in cazul in care prelucram datele dvs. pentru mentinerea securitatii retelei, imbunatatirea serviciilor noastre, interesul nostrul legitim de a evita fraudele online si de a asigura functionalitatea generala a site-ului.

(iv) Consimtamantul dvs., atunci cand Operatorul nu se bazaeaza pe alt temei legal: Va vom cere intotdeauna consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale in alte scopuri decat cele pentru care am colectat datele dumneavoastra iar acesta poate fi retras oricand.

 

4. Durata prelucrarii datelor

In cadrul scopurilor legate de activitatea Operatorului, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur si in conformitate cu conditiile si prevederile legale, astfel:

(i) Datele dvs. care sunt necesare in scopuri legate de Contractele incheiate cu Operatorul vor fi stocate pe toata durata desfasurarii relatiilor contractuale;

(ii) Datele legate de plati/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

(iii) Datele dvs. care sunt necesare pentru obtinerea creditelor bancare vor fi stocate pana la data aprobarii creditului de catre instituriile financiare;

(iv) Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securitatii bunurilor se vor stoca pe o perioada de 30 de zile calendaristice in conformitate cu legislatia in vigoare;

(v) Datele dvs. furnizate pentru a beneficia de serviciul de newsletter vor fi stocate pana la momentul la care renuntati la serviciul newsletter. Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul newsletter prin accesarea sectiunii „Abonare”, bifarea optiunii „Dezabonare” din cadrul newsletteru-lui.

(vi) Cu exceptia situatiei in care legea prevede altfel si a celor exemplificate mai sus, de regula vom prelucra datele dvs. pe perioada desfasurarii raporturilor juridice, plus o perioada de 3 ani de la incetarea acestora.

 

5. Categoriile de destinatari/Persoane imputernicite

Ca regula generala, nu divulgam datele dvs. catre alte organizatii sau persoane din orice tara (inclusiv Romania). In anumite situatii insa, este posibil sa divulgam datele dvs. catre alte persoane fizice sau juridice.

Incercam insa sa fim cat de transparenti si specifici cu putinta, iar in continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

Intern: Accesul la datele dvs. personale este limitat numai la personalul Operatorului caruia ii sunt necesare acele informatii pentru scopuri profesionale, putand include personalul contractual din cadrul departamentului tehnic, comercial si alte persoane numite de Operator pentru indeplinirea unor sarcini.

Extern: contabili si alti consultanti profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai Operatorului care actioneaza ca imputerniciti sau operatori asociati ( institutii financiare bancare, furnizori pentru garantii etc.) – acestia vor fi obligati prin contractul incheiat cu Operatorul sa pastreze confidentialitatea datelor dvs.;

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau alte institutii publice si/sau organe judiciare care in temeiul legii ne pot solicita sa le frunizam datele dvs.

Atunci cand folosim o persoana fizica sau juridica drept persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, ne vom asigura ca aceasta a incheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care isi asuma, printre alte obligatii pe care legislatia protectiei datelor cu caracter personal le prevede, obligatiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instructiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat in prealabil si de a (ii) implementa efectiv masuri pentru protejarea confidentialitatii si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, ca acest contract dintre noi si persoana imputernicita prevede pentru aceasta cel putin toate celelalte obligatii pe care le prevede legislatia aplicabila cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

 

6. Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele personale

Dorim sa va informam ca potrivit articolelor 12-22 din Regulamentul General UE privind protectia datelor si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, aveti urmatoarele drepturi:

(i) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca prelucram sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dvs., orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(ii) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(iii) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dvs., iar acesta a fost retras.

(iv) Dreptul de a va retrage consimtamantul

In situatiile in care prelucram datele dvs. in temeiul consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage consimtamantul; puteti face aceasta in orice moment, cel putin la fel de usor cum ne-ati acordat initial consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dvs. pe care am realizat-o inainte de retragere.

(v) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dvs. contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(vi) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dvs. sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

(vii) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(viii) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(ix) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

(x) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea drepturilor dvs. sau informatii suplimentare va puteti adresa societatii AGRI ALIANTA S.R.L., prin:

-      e-mail: _______________;

-      prin posta, la adresa societatii din Afumati, Sos. Bucuresti-Urziceni, nr. 291, Jud. Ilfov;

-      depunand personal o cerere scrisa, datata si semnata (formularele tipizate se gasesc la sediul societatii) la adresa societatii mentionala in prezenta.

Vom incerca sa raspundem solicitarii dvs. in termen de o luna de zile perioada care poate fi prelungita cu doua luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dvs.. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

In anumite situatii s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dvs. personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.

In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dvs. in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Presedinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

 

7. Transferul datelor cu caracter personal

In cazul in care datele dumneavoastra se vor transfera catre alte entitati din alte tari, in vederea initierii, incheierii si dezvoltarii unor contracte si/sau proiecte cu o asemenea entitate, se vor aplica garantiile prevazute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protectia datelor.

 

8. Ce se poate intampla daca nu ne furnizati datele

Nu aveti o obligatie de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal pe care le-am mentionat in acest document. Cu toate acestea, daca nu ne oferiti datele mentionate in aceasta nota de informare nu va fi posibil pentru noi sa va furnizam produsele si sa va prestam serviciile pe care ni le solicitati.

 

9. Modificari privitoare la nota de informare

Ne rezervam dreptul de a ne modifica, atunci cand consideram oportun, practicile de protectie a datelor si de actualiza si modifica prezenta nota de informare in orice moment. Din acest motiv, va incurajam sa verificati periodic prezenta nota de informare.

10. Alte aspecte

Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dvs. in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si art. 32 din Regulamentul General UE.

 

AGRI ALIANTA S.R.L.,

Prin Administrator,

Francis Desbonnet